Badge Logo
02/11/2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 02/11/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

02/11/2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Gündemleri:

1. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Norm Kadro Değişikliği ve Sözleşmeli Personellerin 2022 Yılı Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3. Yapı Kontrol Müdürlüğünün Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Fenk Mahallesi 844,61m2 Yüzölçümlü 573 Ada 22 Nolu Parselde Yap İşlet Devret Modeli ile Fuaye, Sergi Alanı, Kafe ve Yöresel Ürünler Pazarı Yapımı için Belediye Encümenine Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sakarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Akçay Mahallesi 192 Ada 39 ve 40 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8. Özel Kalem Müdürlüğünün Mahalli İdareler Derneği Genel Başkanlığı’nın 23-30 Aralık 2022 Tarihleri Arasında İspanya’da 8 gün Süre İle Düzenlenecek Olan Yurt Dışı İnceleme ve Araştırma Gezi Programı için Terme Belediye Başkanı Sayın Ali KILIÇ’ın Görevlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi