Badge Logo
02/06/2021 Tarihli Haziran Ayı Meclis Gündem Maddeleri


Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 02/06/2021 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere İlçemiz Kaymakamlık binası karşısında bulunan Halk Eğitim Toplantı Salonunda (Eski Özel İdare Toplantı Salonu) olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

02/06/2021 Tarihli Haziran Ayı Meclis Gündemleri:

1-İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (İlçemiz Çangallar Mahallesinde TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ait 4 Adet Trafo Alanı İçin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çangallar Mahallesi 105 Ada 25 Nolu Parsel, 332 Ada 2 Nolu Parsel ve 358 Ada 3 Nolu Parseller Üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün TAKS ile ilgili Plan Notu Değişikliğine Askı Sürecinde Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi