Badge Logo
01/06/2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemleri

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 01/06/2022 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3.katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

01/06/2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Gündemleri:

1- Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile İstanbul Kağıthane Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Elmalık Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2022 Yılı Ek Bütçe Konulu Teklifinin Görüşülmesi