Badge Logo
01/03/2023 Tarihli Mart Ayı Meclis Gündemleri

Terme Belediye Meclisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. maddesine göre 01/03/2023 tarih Çarşamba günü saat 14.00’te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz 3. katında yer alan Aydın EKİZ meclis toplantı salonunda olağan meclis toplantısı yapılacaktır.

01/03/2023 Tarihli Mart Ayı Meclis Gündemi:

1. Özel Kalem Müdürlüğünün Terme Belediyesi ile Kahramanmaraş İli Elbistan Belediyesi Arasında Kardeş Kent İlişkisi Kurulması ve Protokol İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2. Temizlik İşleri Müdürlüğünün Sıfır Atık Çalışmaları Kapsamında 2023 Yılı Ücret Tarifesinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3. Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2023 Yılı Ücret Tarifesininin 7. Maddesindeki Kat Mülkiyeti/İrtifak Proje Onay Ücretinin Değiştirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SASKİ) Ait Olan İlçemiz Hüseyinmescit Mahallesi 135 Ada 1 Nolu Taşınmazın Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Belediyemize Borcuna Mahsuben Terme Belediyesine Devrinin Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Mahalle Sınır Değişiklikleri İle İlgili Taleplerin Değerlendirilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Sarayköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Gündoğdu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi 436, 437, 440 ve 477 Adalarda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi