İMAR UYGULMASI

İMAR UYGULMASI

İlçemiz Evci mahallesinde 395 ada 1 parsel ve Sakarlı mahallesi 310 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereği İmar Uygulaması yapılmış olup Terme Belediye Encümenin 22.06.2023 tarihli, 195 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 13.07.2023 tarih ve 695 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 24.07.2023 tarihinden 24.07.2023 tarihine kadar 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Benzer Duyurular