İMAR UYGULMASI

İMAR UYGULMASI

İlçemiz 372 Ada 544,546,547,548 ile 397 Ada 15,16,18,19 ve 20 parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereği İmar Uygulaması yapılmış olup Terme Belediye Encümenin 13.04.2023 tarihli, 124 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 08.06.2023 tarih ve 483 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 15.06.2023 tarihinden 17.07.2023 tarihine kadar 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Benzer Duyurular