İMAR UYGULMASI

İMAR UYGULMASI

 İlçemiz Evci Mahallesi 372 ada 786,787,788,792,793,794,795 ve 796 nolu parseller, Sakarlı Mahallesi 285 ada;1 parsel,292 ada;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ve 13 nolu parseller, 293 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 294 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57 nolu parseller, 295 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 308 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 34 ve 46 nolu parseller 365 ada 44, 45, 50, 51, 53, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ve 123 nolu parseller, 366 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 36, 37 ve 38 nolu parseller,367 ada; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 53, 56, 57 ve 58 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi gereği İmar Uygulaması yapılmış olup Terme Belediye Encümenin 11.05.2023 tarihli, 146 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 01.06.2023 tarih ve 462 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 08.06.2023 tarihinden 10.07.2023 tarihine kadar 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Benzer Duyurular