İMAR UYGULMASI

İMAR UYGULMASI

 İlçemiz , Evci mahallesinde 230 ada 1, 2,3 nolu parseller ve 231 ada 1, 2, 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulama dosyası Terme Belediye Encümenin 01.12.2022 tarihli, 354 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 05.01.2023 tarih ve 6 sayılı Encümen Kararı onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 13/01/2023 tarihi ile 13/02/2023 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular