İMAR UYGULMASI

İMAR UYGULMASI

İlçemiz Sakarlı Mahallesi 135 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda Terme Belediye Encümenin 06/10/2022 tarihli, 301 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 03/11/2022 tarih ve 1641 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 09/11/2022 tarihi ile 12/12/2022 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular