İMAR UYGULAMASI

İMAR UYGULAMASI

  İlçemiz Sakarlı Mahallesi 135 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda Terme Belediye Encümenin 19.01.2023 tarihli, 22 kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 16.02.2023 tarih ve 130 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 23.02.2023 tarihinden 23.02.2023 tarihine kadar 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular