İmar Uygulaması

İmar Uygulaması

 İlçemiz , Evci mahallesinde 117 ada 2,3,4,5,6,7 parseller , 118 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 119 ada 2,3,4,5,6,7 parseller, 120 ada 1,2 parseller 121 ada 9,10,11,12,13,14 parseller, 372 ada 768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,784,785 parseller, 421 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller ile Sakarlı - 117 ada 1 parsel, 118 ada 1 parsel, 119 ada 1 parsel, 285 ada 1 parsel, 365 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35 parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması onaylanmıştır.

        Onaylanan İmar uygulaması belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 19/12/2022 tarihi ile 19/01/2023 tarihlerinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular