İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Akçay Mahallesi F37D13B3A ve F37D13D3B paftaları tapusunda Akçay Mahallesi bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımının depolama alanı kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/07/2023 tarih ve 310 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 31.07.2023 - 31.08.2023 tarihleri arasında 30 gün süre askıya çıkarılmış olup, ilan süresince sesli yayın cihazıyla duyurulması hususunda;(ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE)

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 31.07.2023 - 3108.2023 tarihleri arasında 30 gün süre askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular