İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 İlçemiz Sarayköy Mahallesi F37C05D3D- F37C05C3D- F37C10A1B paftaları tapusunda Sarayköy Mahallesi bulunduğu alanda, mezarlık alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 33 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/04/2023 tarih ve 173 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

         Çay Mahallesi F37C05C4A paftala tapusunda Çay Mahallesi 436, 437, 440 ve 477 ada bulunduğu alanda, ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının TAKS: 0.35 KAKS: 1.83 Yençok:5 kat olarak düzenlenmesi yanında park kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 36 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/04/2023 tarih ve 172 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

     Gündoğdu Mahallesi F37C04C1D pafta tapusunda Gündoğdu Mahallesi 112 ada 85 parsel bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı kullanımını yeniden düzenlenerek ticaret (T2) alanı kullanımı oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 01/03/2023 tarih ve 34 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/04/2023 tarih ve 174 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Belediyemiz ilan panosunda 16.04.2023 - 19.05.2023 tarihleri arasında 30 gün süre askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular