İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Sarayköy Mahallesi sınırları içinde F37C05C3D - F37C05D3D - F37C10A1B paftaların içerisinde bulunduğu alanda, mezarlık alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 07/12/2022 tarih ve 87 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/03/2023 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 29.03.2023 - 29.04.2023 tarihleri arasında30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular