İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

  İlçemiz Karacalı Mahallesi sınırları içinde F37C03D1A paftası 106 ada 47 parselin üzerinde 1 / 1000 ölçekli İlave imar planı bulunduğu alanda, akaryakıt+LPG servis istasyonu, ticaret(T1) alanı (dinlenme ve konaklama tesisi) oluşmasına ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 19 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular