İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 İlçemiz Ahmetbey Mahallesi sınırları içinde F37C10A3B, F37C10A3C, F37C10B4A ve F37C10B4D paftalarında 105 ada 14 parselin bulunduğu alanda, Ticaret(T2) alanı mobilya üretim tesisi),Belediye hizmet alanı (Sosyal tesis alanı), Park alanı ve yol kullanımı dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 21 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre  ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular