İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Evci Mahallesi F38D07D1A pafta tapusunda Evci mahallesi 171 ada 12 parselin bulunduğu alanda, Ticaret (T1) alanı, ticaret-turizm alanı ve akaryakıt istasyonu kullanımının Ticaret (T1) alanı kullanımına dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 16 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular