İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Çay Mahallesi ve Yalı Mahallesi F37C05C3C, F37C05C3D ve F38D01D4D pafta tapunun Çay Mahallesi 901 ada 2 ve 3 parsel ve Yalı Mahallesi 441 ada 7 parsel ile 545 ada 4 parsel numaralı taşınmazlarda belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek ticaret (T2) ve park alanı kullanımları oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 17 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 71 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre  ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular