İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Yalı Mahallede ekli krokide yer alan parsellerde bulunan Terme Belediye Encümenin 09/12/2021 tarihli, 389 karara ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 23/12/2021 tarih ve 831 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. 

Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular