İmar Uygulaması 25.03.2021

25/03/2021

     İlçemiz sınırları içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri hazırlanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri 1 (bir) ay süre ile belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgi için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınması Gerekmektedir