İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ.

28/10/2020

 İlçemiz Çay Mahallesi 43 ada 85 parsel, 458 ada 1,2,3,4,5 nolu parseller üzerinde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan İmar Plan Değişikliği Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 03/07/2020 tarihinde 36 sayılı karar ile onaylanan İmar Plan Değişikliği  ilan panosunda  1 ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, Ayrıntılı bilgi için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınması Gerekmektedir.