İMAR UYGULAMASI

İlçemiz Cumhuriyet mahallesi, ekli krokide gösterilen alanda Terme Belediye Encümeninin 07/07/2020 tarih ve 126 sayılı Encümen kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 09/07/2020 tarih ve 331 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.
        Söz konusu imar uygulaması 1 ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, Belediyemiz internet sayfasında duyurularak, gerekli bilginin İmar ve şehircilik Müdürlüğünden alınması hususunda;