İMAR UYGUALMASI.

  İlçemiz Sakarlı mahallesi, 302 ada 67 parsel ve 283 ada 1 nolu parsellerde Terme Belediye Encümeninin 22/04/2020 tarih ve 77 sayılı Encümen kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 02/07/2020 tarih ve 313 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.

        Söz konusu imar uygulaması 1 ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınması Gerekmektedir.