İMAR UYGULAMASI

30/04/2020

        İlçemiz Fenk mahallesi, 100 ada 43 ve 44 nolu parsellerde Terme Belediye Encümeninin 24/10/2019 tarih ve 297 sayılı Encümen kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 30/04/2020 tarih ve 266 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.

        Söz konusu imar uygulaması 1 aylık askı süresi başlatılmış olup, Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.