Yeni Mahallesi İmar Uygulaması

Yeni Mahallesi İmar Uygulaması

İlçemiz Yeni mahallesi, 81 ada 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78 nolu parsellerde Terme Belediye Encümeninin 09/08/2018 tarih ve 321 sayılı Encümen kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 16/08/2018 tarih ve 522 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.

Söz konusu imar uygulaması 31/08/2018 tarih ve 2025/5618 sayılı yazımız ile 30 gün (1 ay) süreyle Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular