İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Çangallar mahallesi 105 ada 9, 24, 34 ve 35 nolu parseller üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır.

          Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile 07.09.2022 tarihinde askıya çıkarılmıştır

Benzer Duyurular