İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

   İlimiz Terme İlçesi Evci-Sakarlı-Gökçeağaç mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan değişikliği hazırlanmıştır.

         Hazırlanan İmar Plan Değişikliği Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plan değişikliği belediyemiz imar ve şehircilik müdürlüğü ilan panosunda 01.07.2022 tarihinde bir (1) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular