İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

ASKIYA ÇIKMA TUTANAĞI

İlçemiz Akçay mahallesi 192 ada 25, 26, 27, 37, 38, 39, 40, 88, 173 ,174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ve Gökçeağaç mahallesi 127 ada 23 parsel üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde 15.03.2022 tarih ve 154 sayılı karar ile, Terme Belediye Meclisinde 02.02.2022 tarih ve 9 sayılı karar ile onaylanmıştır. Onaylanan imar plan değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.


Benzer Duyurular