İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 İlçemiz Sarayköy Mahallesi 112 ada 21, 25, 26, 27, 28, 36, 37 ve 38 parsel numaralı taşınmazlar ile Yeni Mahalle 702 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 parsel numaralı taşınmazların dahilinde bulunduğu düzenleme sahası içerisinde Terme Belediye Encümenin 27.01.2022 tarihli ve 26 sayılı kararı ile onanmış olmakla birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesinin 10.03.2022 tarih ve 291 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. 


Yapılan İmar uygulaması 07/03/2022 - 07/04/2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular