İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Çay Mahallesi 47 ada 2, 3, 4, 5, 6, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 59, 60, 72, 73, 74, 75, parseller , 46 ada 1 ve 2 parseller ile 65 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda Terme Belediye Encümenin 16/12/2021 tarihli, 400 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 17/02/2022 tarih ve 178 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır. 

         Yapılan İmar uygulaması 07/03/2022 - 07/04/2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular