İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Yeni Mahallede ekli krokide yer alan parsellerde bulunan Terme Belediye Encümenin 14/07/2021 tarihli, 199 karara ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 14/10/2021 tarih ve 640 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.  Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 04.10.2021 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır

Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular