İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

 3194 sayılı ve 7221 sayılı yasalarda yapılan bazı değişiklikler gereği mevcut imar planlarında kat yüksekliklerinin belirlenmediği alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hazırlanarak Terme Belediye Meclisinde ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmıştır. Onaylanan imar plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 04.10.2021 tarihinde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır

Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular