İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

  Uygulama İmar Plan Notlarının 19. Maddesinde imar plan değişikliği hazırlanmış ve onaylanmış olup, askı süresinde iken itiraz olmuştur. Söz konusu itiraz Terme Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin ise 13.08.2021 tarih ve 363 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        Onaylanan imar plan notu değişikliği belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Benzer Duyurular