İMAR UYGULAMASI

İMAR UYGULAMASI

 İlçemiz Elmaköy Mahallesi sınırları içinde F37C03C2A ve F37C03C2B paftalarında 102 ada 1 parselin üzerinde 1 / 1000 ölçekli İlave imar planı bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı (sosyal tesis alanı) ticaret (T2) alanı (çeltik kurutma tesisi) ve yol kullanımı dönüştürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Meclisinin 04/01/2023 tarih ve 20 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14/02/2023 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

        Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave imar planı Belediyemiz ilan panosunda 07.03.2023 - 07.04.2023 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

Benzer Duyurular