İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

06/09/2020

 İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde 1 ada 69 nolu parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmış olup, Terme Belediye Meclisinin 02/01/2020 tarih ve 5 sayılı kararı ile,  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/06/2020 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
        Onaylanan İmar Plan Değişikliği Belediyemiz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmış olup, söz konusu değişikliğin Belediyemiz internet sayfasında yayınlanması hususunda;