İMAR UYGULAMASI

İlçemiz Çay mahallesi, ekli krokide gösterilen alanda Terme Belediye Encümeninin 30/04/2020 tarih ve 81 sayılı Encümen kararı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinin 02/07/2020 tarih ve 315 sayılı Encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmıştır.

        Söz konusu imar uygulaması 1 ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, Ayrıntılı bilgi için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bilgi alınması Gerekmektedir