2019 YILI MART AYI 1. BİRLEŞİM 1. ve 2. OTURUM MECLİS TOPLANTISI

14/03/2019

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI MART AYI  1. BİRLEŞİM 1.  ve  2. OTURUM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-15  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Oğuzlu Mahallesinde 2/B Kadastro Çalışmaları Sırasında Vefat Eden Kişi Yerine Bilirkişi Seçilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Oğuzlu Mahallesinde 2/B kadastro çalışmaları sırasında vefat eden kişi yerine Harun KOÇ’un bilirkişi olarak belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.   

2-16  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  Mali Hizmetler Müdürlüğünün Müdürlükler Arası Bütçe Aktarımı Konulu Teklifinin Görüşülmesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğünden –Temizlik İşleri Müdürlüğüne Aktarım)  

Mali Hizmetler Müdürlüğünün  müdürlükler arası bütçe aktarımı konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-17 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yapı Kontrol Müdürlüğünün Plan Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Su ve Elektrik Aboneliği için 2004 Öncesi Yazı Düzenlenmesi)

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Plan Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi konulu teklifinin (Su ve Elektrik Aboneliği için  2004 Öncesi Yazı Düzenlenmesi) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

4-18 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem )

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gündoğdu Mahallesi 112 Ada, 45 Numaralı Parselde Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gündoğdu Mahallesi 112 ada 45 numaralı parselde uygulama imar plan değişikliği konulu teklifinin  İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

4-19 Nolu Meclis Karar Özeti (2. Oturum Gündem Maddesi)

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Gündoğdu Mahallesi 112 Ada, 45 Numaralı Parselde İmar Plan Değişikliği)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon raporunun görüşülmesi konulu teklifinin  (Gündoğdu Mahallesi 112 ada 45 nolu parselde imar plan değişikliği) komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.