2019 YILI ŞUBAT AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

01/03/2019

1-14  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 406 Ada, 1 Nolu Parselde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Terme Şehirlerarası Yolcu Terminali İşletmesinin Belediyemize Devri 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 406 Ada, 1 Nolu Parselde Samsun Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde Olan Terme Şehirlerarası Yolcu Terminali İşletmesinin Belediyemize 6 yıl süresince devri konulu teklifinin kabulüne karar verildi.