2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı Karar Özetleri

18/02/2019

1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-7  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Evci Mahallesi 418  Ada 2 Nolu Parsel )

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Evci Mahallesi 418 Ada 2 Nolu Parsel) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-8  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi ( Yenimahalle 83 Ada, 88 Nolu Parsel)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Yeni Mahalle 83 Ada, 88 Nolu Parsel) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

3-9 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Hüseyinmescit Mahallesi Muhtarı Salih KÜÇÜK’ün Dilekçesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Hüseyinmescit Mahallesi Muhtarı Salih KÜÇÜK’ün Dilekçesi konulu teklifinin tekrardan İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

4-10 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç Mahallesi 120 Ada, 12 Nolu Parsele Ait Mülkiyet Durumuna Uygun Olarak 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç Mahallesi 120 Ada, 12 Nolu Parsele Ait Mülkiyet Durumuna Uygun Olarak 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-11 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde “Su ve Elektrik Aboneliği İçin 2004 Öncesi Yazı Düzenlenmesi” Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde “Su ve Elektrik Aboneliği İçin 2004 Öncesi Yazı Düzenlenmesi” Konulu teklifinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

6-12 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Encümene Takas Yetkisinin Verilmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Encümene Takas Yetkisinin Verilmesi Konulu teklifinin  kabulüne karar verildi.

2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-13  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Gökçeağaç Mahallesi 120 Ada, 12 Nolu Parsel)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Gökçeağaç Mahallesi 120 Ada, 12 Nolu Parsel) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.