Terme Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantı İlanı

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 06/02/2019  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

 

Meclis Gündemleri:

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporu (Evci Mahallesi 418 Ada, 2 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  İmar Komisyon Raporu (Yeni Mahalle 83 Ada, 88 Nolu Parselin Bulunduğu Alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporu (Hüseyinmescit Mahalle Muhtarı Salih KÜÇÜK'ün Dilekçesi) Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç Mahallesi 120 Ada, 12 Nolu Parsele Ait Mülkiyet Durumuna Uygun Olarak 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Karayolları Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan  İlçemizden Geçecek Olan Çevre Yoluna İlişkin  Çevre Yolu  İmar Planı  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İlçemiz Çay Mahallesi Ünye Caddesi Boyunca İmar Planında Park Olarak Geçen Alanlarda  Mahkeme Kararı ile Plan Değişikliği Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

7- Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesinde "Su ve Elektrik Aboneliği İçin 2004 Öncesi Yazı Düzenlenmesi" Konulu Teklifinin Görüşülmesi