2018 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

19/12/2018

1-78 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Meclis Toplantı Tarihleri ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Meclis Toplantı Tarihleri ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu  Teklifinin  kabulüne karar verildi.

2-79 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonundan  Gelen Raporun Görüşülmesi (2019 Yılı Ücret Tarifesi)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonundan  Gelen Raporun  (2019 Yılı Ücret Tarifesi) geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

3-80 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin Görüşülmesi

 Mali Hizmetler Müdürlüğünün Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne Ödenek Aktarma Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-81 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi (Gökçeağaç Mahallesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyonundan Gelen Raporun (Gökçeağaç Mahallesi) geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

5-82 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Olan  Sakarlı Mahallesi 2339 Nolu Parsel, Evci Mahallesi 1495 Nolu Parsel, Bazlamaç Mahallesi 106 Ada  10 Nolu Parsel, Hüseyinmescit Mahallesi 133 Ada 7 Nolu Parseldeki Binaların Belediyemize Devri Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Olan  Sakarlı Mahallesi 2339 Nolu Parsel, Evci Mahallesi 1495 Nolu Parsel, Bazlamaç Mahallesi 106 Ada  10 Nolu Parsel, Hüseyinmescit Mahallesi 133 Ada 7 Nolu Parseldeki Binaların Belediyemize Devri Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.