Terme Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantı İlanı

30/11/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 05/12/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır. 

                                                                

Meclis Gündemleri:

1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 2019 Yılı Meclis Toplantı Tarihlerinin ve  Tatil Ayının Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi (2019 Yılı Ücret Tarifesi)

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne Ödenek  Aktarma Konulu Teklifin Görüşülmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyonundan Gelen Raporun  Görüşülmesi (Gökçeağaç Mahallesi)

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Olan Sakarlı Mahallesi 2339 Nolu Parsel, Evci Mahallesi 1495 Nolu Parsel, Bazlamaç Mahallesi 106 ada 10 Nolu Parsel, Hüseyinmescit Mahallesi 133 Ada 7 Nolu Parseldeki Binaların Belediyemize Devri Konulu Teklifinin Görüşülmesi