2018 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

19/11/2018

1-72 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesi  konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

2-73 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün “2017 Yılı Sayıştay Başkanlığı Denetim Grubu Rapor Sonuçlarının Meclisin Bilgisine Sunulması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Yılı Sayıştay Başkanlığı Denetim Grubu Rapor Sonuçları Meclisin bilgisine sunuldu.

3-74 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ek Ödenek Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ek ödenek yapılması konulu teklifinin reddine karar verildi.        

4-75 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Olan (Sakarlı – Evci- Bazlamaç- Hüseyinmescit) Belediye Binalarının Belediyemize Devri Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Olan Sakarlı – Evci- Bazlamaç- Hüseyinmescit Mahallelerinde bulunan Belediye Binalarının Belediyemize devri konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

5-76 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 441 Ada 7 Nolu Parselin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 441 Ada 7 Nolu Parselin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

6-77 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç Mahallesi 109 ada, 8 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan 8 Metre En Kesitli Yaya Yolunun Mevcutta Bulunan Kadastro Yolu Üzerine Kaydırılması  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç Mahallesi 109 ada, 8 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan 8 Metre En Kesitli Yaya Yolunun Mevcutta Bulunan Kadastro Yolu Üzerine Kaydırılması  konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.