Kasım Ayı Meclis İlanı

06/11/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 07/11/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.                                                                  

Meclis Gündemleri:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Ücret Tarifesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün "2017 Yılı Sayıstay Başkanlığı Denetim Grubu Rapor Sonuçları"'nın Meclisin Bilgisine Sunulması  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ek Ödenek Yapılması Konulu Teklifinin Görüşülmesi

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ait Olan Sakarlı Mahallesi 2339 Nolu Parsel, Evci Mahallesi 1495 Nolu Parsel, Bazlamaç Mahallesi 105 ada 10 Nolu Parsel, Hüseyinmescit Mahallesi 133 Ada 7 Nolu Parseldeki Binaların Belediyemize Tahsisi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 441 Ada 7Nolu Parselin Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne Tahsisi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gökçeağaç Mahallesi 109 Ada 8 Nolu Parsel Üzerinde Bulunan 8 Metre En Kesitli Yaya Yolunun Mevcutta Bulunan Kadostro Yolu Üzerine Kaydırılması Konulu Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi