1. ve 2. Birleşim Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

11/10/2018

2018 YILI  EKİM AYI  1. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-65  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Beyan Suret Ücreti)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Komisyondan geldiği haliyle reddine karar verildi.

2-66 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Performans Programı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Performans Programı konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

3-67 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi konulu teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

4-68 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ulusoy 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ulusoy 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konulu teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

2018 YILI  EKİM AYI  2. BİRLEŞİM MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-69  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2019 Yılı Performans Programı)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2019 Yılı Performans Programı) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne kara verildi.

2-70 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi (2019 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun (2019 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne kara verildi.

3-71 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Ulusoy İmar Plan Değişikliği )

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun (Ulusoy İmar Plan Değişikliği ) Komisyondan geldiği haliyle kabulüne karar verildi.