Terme Belediyesi Ekim Ayı Toplantı İlanı

03/10/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 03/10/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.   

Meclis Gündemleri:

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün Plan ve Bütçe Komisyonundan Gelen Raporun Görüşülmesi (Beyan Suret Ücreti)

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı Performans Programı  Konulu Teklifinin Görüşülmesi

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2019 Yılı ve İzleyen İki Yılın Bütçesi Konulu Teklifinin  Görüşülmesi

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Ulusoy 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi