TERME BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

08/08/2018

1-59  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Beyan Suret Ücreti” Adı Altında Gelir Kalemi Oluşturulması  ve Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Beyan Suret Ücreti” Adı Altında Gelir Kalemi Oluşturulması  ve Ücretinin Belirlenmesi Konulu Teklifinin Plan  ve Bütçe Komisyonuna havalesine karar verildi.

2-60  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk OMV Fen Lisesi 1/1000 Ölçekli İlave İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk OMV Fen Lisesi 1/1000 Ölçekli İlave İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.  

3-61 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün S.S Terme İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı  Adına Yeni Mahalle 84 Ada 25 Nolu Parselde  Kayıtlı Taşınmazın Şartlı Bağışı Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün S.S Terme İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı  Adına Yeni Mahalle 84 Ada 25 Nolu Parselde  Kayıtlı Taşınmazın Şartlı Bağışı Konulu Teklifinin kabulüne karar verildi.

4-62 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sarayköy Mahallesi 103 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sarayköy Mahallesi 103 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.

5-63 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :  İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi ( Kozluk OMV Fen Lisesi 1/1000 Ölçekli İlave İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi ( Kozluk OMV Fen Lisesi 1/1000 Ölçekli İlave İmar Plan Değişikliği) konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

 6-64 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Sarayköy Mahallesi 103 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Sarayköy Mahallesi 103 Ada 1 Nolu Parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği) konulu teklifinin kabulüne karar  verildi.