Terme Belediyesi 2018 yılı Haziran Ayı Karar Özetleri

12/06/2018

TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI HAZİRAN AYI  MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1-36  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Yazı İşleri Müdürlüğünün  Hüseyinmescit Mahallesi Sülüngür  Sokak İsminin “ Şehit Sedat MEKAN Sokak”  Olarak Değiştirilmesi

Yazı İşleri Müdürlüğünün  Hüseyinmescit Mahallesi Sülüngür  Sokak İsminin “ Şehit Sedat MEKAN Sokak”  Olarak Değiştirilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

2-37  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Hüseyinmescit Mahallesinin Bölünmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

3-38 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Söğütlü Mahallesinin Bölünmesi)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.

4-39 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25 Metre En Kesitli Taşıt Yolunda Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu Teklifinin  Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25 Metre En Kesitli Taşıt Yolunda Uygulama İmar Plan Değişikliği Konulu teklifinin  İmar Komisyonuna  havalesine karar verildi.

5-40 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 441 Ada, 7 Nolu Parselin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Tahsisi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Yalı Mahallesi 441 Ada, 7 Nolu Parselin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Tahsisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

 6-41 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gölyazı Mahallesinde 155  Ada 25 Nolu Parselin Kuş Gözlem Kulesi ve Kafeterya Yapımı İçin Mal Müdürlüğüne Şartlı Bağışı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Gölyazı Mahallesinde 155  Ada 25 Nolu Parselin Kuş Gözlem Kulesi ve Kafeterya Yapımı İçin Mal Müdürlüğüne Şartlı Bağış konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

7-42 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2018 Tarihli ve 33 Sayılı Meclis Kararının İptali, Çardak Mahallesi 101 Ada, 2 Nolu Parselin Cami Yapılmak Üzere İlçe Müftülüğüne Tahsisi Konulu Teklifinin Görüşülmesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/05/2018 Tarihli ve 33 Sayılı Meclis Kararının İptali, Çardak Mahallesi 101 Ada, 2 Nolu Parselin Cami Yapılmak Üzere İlçe Müftülüğüne Tahsisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

8-43 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Fen İşleri Müdürlüğünün  Kredi Talebi Konulu  Teklifinin Görüşülmesi

Fen İşleri Müdürlüğünün  Kredi Talebi Konulu  teklifinin kabulüne karar verildi.

9-44 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Evci Mahallesi 2B Bilirkişi Seçimi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Evci Mahallesi 2B Bilirkişi Seçimi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

10-45 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Yavuz Mahallesinde 101 Ada 30 ve 31 Nolu Parsellerin Belediyemize Tahsisi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Yavuz Mahallesinde 101 Ada 30 ve 31 Nolu Parsellerin Belediyemize Tahsisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

11-46 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Yavuz Mahallesinde 159 Ada, 35 Nolu Parselin Belediyemize Tahsisi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Kozluk Yavuz Mahallesinde 159 Ada, 35 Nolu Parselin Belediyemize Tahsisi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

12-47 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü :Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Akçagün Mahallesinde Bulunan 153 Ada, 31 Nolu Parselde Bulunan Parka “Fatin KOÇ” İsminin Verilmesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Akçagün Mahallesinde 153 Ada, 31 Nolu Parselde Bulunan Parka “Fatin KOÇ” İsminin Verilmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

13-48 Nolu Meclis Karar Özeti (Ek Gündem)

Kararın Özü : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünüm Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 5 Adet Dükkanın Belediyemizce Satın Alınması

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünüm Samsun Büyükşehir Belediyesine Ait 5 Adet Dükkanın Belediyemizce Satın Alınması konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

14-49 Nolu Meclis Karar Özeti (2. Oturum)

Kararın Özü : İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Uygulama İmar Plan Değişikliği)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden  gelen uygun görüş bildirilen İmar Komisyon Raporunun geldiği haliyle kabulüne karar verildi.