Terme Belediyesi Meclis Gündemi

02/03/2018

Terme Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu‘nun 20. ve 21. Maddesine göre 07/03/2018  tarih Çarşamba günü saat 14.00‘te aşağıda yazılı olan gündem maddelerini görüşmek   üzere meclis  toplantı salonunda Meclis Toplantısı  yapılacaktır.

                                                                                                           

Meclis Gündemleri

1- İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi (Ulusoy Tesisileri 171 Ada,7,9 ve 10 Nolu Parseller)

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sakarlı Mahallesi 1810 ve 1072 nolu Parsellerin Bulunduğu Alanda Yapılan İmar Plan Değişikliğine Murat KILIÇ'ın Askı Sürecinde Yapılan İtirazının Görüşülmesi

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Sakarlı Mahallesi Sınırı İçinde Mülkiyeti Turgut AKÇAY ve Maliye Hazinesine ait 110 Ada, 16 Nolu Parsel de İmar Plan Değişikliği Talebinin Görüşülmesi

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenk Mahallesi 356 Ada, 1 Nolu Parselde Bulunan 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi 

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Terme Yeni Devlet Hastanesinin Olduğu Alanda Yapılan İmar Plan Değişikliğinin Görüşülmesi

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Elmalık Mahallesi 15 Ada - 47 Numaralı Parselin Vergi Borcuna Karşılık Tahsisi, İnşaat Yapım Muvaffakatı ve Devri  Talebinin Görüşülmesi

7-Yazı İşleri Müdürlüğünün "Kentimiz Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Destekliyor."Kapsamında Yer Alan Teklifinin Görüşülmesi