TERME BELEDİYE MECLİSİ 2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

12/02/2018

1-8  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Beton Parke Yol Yapımı İçin Kredi Talebi 

Fen İşleri Müdürlüğünden gelen Beton Parke Yol Yapımı İçin Kredi Talebi konulu teklifin kabulüne karar verildi.

2-9  Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : Beton Parke Yol Yapımı İçin Kredi Talebi

Fen İşleri Müdürlüğünden gelen Beton Parke Yol Yapımı İçin Kredi Talebi konulu teklifin kabulüne karar verildi.

3-10 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü :Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin Belirlenmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen Meclis Üyelerinden Oluşan Başkan Yardımcılarının Ödeneğinin Belirlenmesi konulu teklifinin kabulüne karar verildi.

4-11 Nolu Meclis Karar Özeti

Kararın Özü : İmar Plan Değişikliği ( Ulusoy Tesisleri)

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen İmar Plan Değişikliği (Ulusoy Tesisleri) konulu teklifin İmar Komisyonuna havalesine karar verildi.